Cos cumparaturi [ 0 ]
Cos gol!

Produse: 0 Total: 0 RON

Politica de confidentialitate

Ne angajăm să asigurăm clienților noștri servicii și produse de înaltă calitate, precum și să protejăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm cu privire la clienții noștri. Depunem toate diligențele și alocăm resursele necesare în vederea prelucrării datelor dumneavoastră în deplină concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și legislația aplicabilă în materie pe teritoriul României.

Tratăm cu seriozitate această temă, iar prin prezenta Politică, dorim să vă informăm cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, să asigurăm transparență în ceea ce privește prelucrările de date incidente și dreptul de a decide singuri asupra modului în care sunt folosite informațiile pe care ni le comunicați.

Începând cu data de 25 mai 2018 baza legală o constituie Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul”) și legislația secundară.

De asemenea, menționăm că vom utiliza toate datele și documentele pe care ni le transmiteți exclusiv în scopul pentru care ne-au fost transmise, în conformitate cu informațiile furnizate în această Politică și cu legislația aplicabilă.

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta Politică, în cazul în care survin modificări legislative în materie, pentru a reflecta realitatea legislativă și de a fi informați în cazul în care intervin modificări ale modului în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Vă recomandăm să consultați periodic site-ul nostru, pentru a lua cunoștință de varianta revizuită a prezentei Politici.

Cine suntem și cum puteți lua legătura cu noi?

Denumirea comercială Ladies Codes aparține societății EL CIVIL SOLUTIONS S.R.L., cu sediul social în București, Str. Călușarilor nr. 3, bloc 24, scara 1, etaj 3, ap. 21, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/5186/2011, CUI RO28398039.

În vederea obținerii informațiilor suplimentare cu privire la datele dvs. cu caracter personal, vă încurajăm să ne contactați pe adresa de e-mail ladiescodes2019@gmail.com și vă asigurăm cu privire la disponibilitatea și transparența noastră, în furnizarea informațiilor solicitate.

În ce constă datele cu caracter personal?

Termenul de “date personale” se referă la toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă poate fi identificată direct sau indirect, în special printr-un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al persoanei fizice. Acestea includ numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, de exemplu.

Ce principii ne ghidează atunci când vă prelucrăm datele cu caracter personal?

 • Legalitate, echitate şi transparență – datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată; • Limitări legate de scop – datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

 • Reducerea la minimum a datelor – datele sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

 • Exactitate – datele sunt exacte și actualizate, iar atunci când sunt inexacte vor fi șterse sau rectificate fără întârziere, considerând scopurile pentru care sunt prelucrate;

 • Limitări legate de stocare – datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifica sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate;

 • Integritate și confidențialitate – datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare;

 • Responsabilitate – datele vor fi prelucrate cu respectarea principiilor sus-menționate, iar noi ne asumăm responsabilitatea de a demonstra conformitatea prelucrării.

Ce date colectăm, în ce scop și cum le prelucrăm?

Prin navigarea și utilizarea paginii noastre web și/sau a serviciului nostru de call center, în funcție de specificul și scopul fiecărei prelucrări, intrăm în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le folosim astfel:

 1. În vederea transmiterii newsletter-ului:

Pentru a fi mereu la curent cu noutățile, serviciile și produsele noastre și a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, colectăm adresa dumneavoastră de e-mail. Totodată, din motive de securitate și ca dovadă a consimțământului, adresa dumneavoastră de IP, data și ora înregistrării sau confirmării dvs. sunt salvate.

Datele salvate sunt utilizate exclusiv pentru a furniza acest serviciu în acord cu consimțământul dumneavoastră. Pentru a trimite buletinele de știri, folosim serviciile unui contractor de prelucrare a datelor terță parte, care are la dispoziție datele dumneavoastră în acest scop.

Vă puteți retrage oricând consimțământul, care va avea efecte pentru viitor. Datele colectate vor fi păstrate până la data la care vă veți retrage consimțământul privind primirea de comunicări comerciale din partea noastră, când se vor șterge. Temeiul juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal este consimțământul dumneavoastră expres, exprimat prin bifarea activă a căsuței de accept.

 1. În vederea menținerii contactului cu dvs:

Pentru a putea comunica cu dumneavoastră și a vă răspunde solicitărilor, în cadrul secțiunii Contact, vă colectăm date precum numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, care vor fi prelucrate intern de către colegi în măsură să vă ofere cele mai potrivite răspunsuri la solicitările dumneavoastră.

Aceste date vor fi păstrate pe durate de timp diferite, în funcție de conținutul solicitării dumneavoastră și de nevoia concretă de a deține aceste date. Temeiul juridic în baza căruia vă colectăm aceste date, este interesul legitim de a comunica cu dumneavoastră, în vederea furnizării serviciilor și produselor contractate.

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc. Câmpurile fără niciun asterisc sunt opționale.

 1. Navigarea pe website-ul nostru:

Cu scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră privind navigarea pe site-ul nostru, dar și a produselor și serviciilor noastre, precum și în vederea ofertării dumneavoastră în funcție de interesele arătate, prin navigarea pe site-ul nostru și al identificării și prevenirii riscurilor de securitate, folosim tipurile de date prezentate mai jos. Temeiul juridic al prelucrării este acordul dumneavoastră expres exprimat prin bifarea activă a căsuței de accept afișată în balonul privind utilizarea de cookies la accesarea site-ului.

 • Informații de analiză: • Folosim instrumente de analiză terțe precum ….., care ne ajută să evaluăm tendințele în privința traficului și modului de utilizare a site-ului. Aceste instrumente colectează informații trimise de dispozitivul dumneavoastră sau de site-ul nostru, care ne ajută să ne îmbunătățim oferta.

 • Cu toate acestea, utilizatorii individuali nu sunt identificați personal și informațiile nu sunt corelate cu alte date, care să conducă la identificarea personală.

 • Dacă doriți, vă puteți opune în orice moment oricăror colectări și salvări de date viitoare, în sensul prezentei secțiuni, accesând link-ul……

 • Modulele cookie și tehnologiile similare:

Prin utilizarea site-ului www.ladiescodes.ro, folosim module cookie funcționale și alte tehnologii similare, cu stocare locală, pentru a colecta informații despre modul în care folosiți site-ul și pentru a vă pune la dispoziție funcții ale acestuia. Colectăm, în principiu următoarele informații:

 • Un cookie ID anonim, care nu poate fi corelat cu adresa dumneavoastră IP;

 • Sistemul de operare, browser-ul web pe care îl utilizați și setarea rezoluției ecranului;

 • Data și ora vizitei dumneavoastră;

 • Site-urile pe care le-ați vizitat de pe site-ul nostru;

 • Site-ul de pe care ne vizitați.

 • Pentru informații suplimentare inclusiv privind durata de stocare a acestor tipuri de date, accesați secțiunea Politica de utilizare Cookie-uri. • Call centerCu scopul de a fi în contact cu dumneavoastră și de a vă răspunde solicitărilor în timp real, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, care se pot referi la nume, prenume, adresă poștală, adresă e-mail, număr telefon, voce, care vor fi prelucrate în cadrul companiei de către colegii în măsură să vă ofere cele mai potrivite răspunsuri la solicitările dumneavoastră. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este interesul legitim.

Datele colectate vor fi păstrate pe durata standard de stocare de 12 luni, iar în cazul în care având în vedere natura solicitării, interesul legitim sau exercitarea unui drept, se vor păstra pe durate diferite de timp, în funcție de necesitatea concretă, urmând a fi șterse la momentul la care stocarea acestora nu va mai fi justificată.

Transferul datelor și alți destinatari ai datelor:

Datele cu caracter personal furnizate prin intermediul website-ului nostru, se stochează și se transferă către:

Colegi din cadrul companiei și colaboratori;

Furnizorilor de servicii de curierat;

Furnizorilor de servicii de plată/bancare;

Furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

Furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

Societăților de asigurare;

Furnizorilor de servicii IT;

Altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.Furnizarea voluntară de date cu caracter personal

Dacă ne furnizați date în mod voluntar, de ex. în formulare, iar aceste date nu sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, vom procesa datele pe baza presupunerii că prelucrarea și utilizarea datelor sunt în interesul dumneavoastră.

Cum stocăm datele dumneavoastră?

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor. Orice informații privitoare la plăți sunt criptate. Datele de pe aceste servere sunt protejate împotriva pierderii, distrugerii, accesului, modificării sau partajării de către persoane neautorizate. Accesul la datele dumneavoastră este permis numai unui număr restrâns de persoane autorizate.

În ciuda masurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermendiul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie vazute şi utilizate de catre terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Link-uri către alte pagini de internet

Website-ul www.ladiescodes.ro conţine trimiteri (link-uri) către alte pagini de internet, cum ar fi parteneri contractuali sau pagini de socializare media (ex. Facebook, Google, Twitter, Skype,). Prezenta Politică este valabilă doar pentru pagina www.ladiescodes.ro. Vă rugăm ca pentru website-urile pe care sunteți redirecționați de pe pagina www.ladiescodes.ro să luaţi în considerare politica privind protecția datelor relevantă pentru fiecare dintre acestea.

Nu ne asumăm răspunderea pentru conţinuturile străine puse la dispoziţie prin intermediul link-urilor şi marcate ca atare. Suntem exonerați de răspundere în ceea ce privește conţinutul cu caracter ilegal, prezentarea de informaţii eronate sau incomplete, precum şi pentru daune provenite din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor conţinute în aceste site-uri.

Ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal?

 • Dreptul de acces la Date

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Ladies Codes o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, Ladies Codes poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

 • Dreptul de rectificare a datelor

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la Ladies Codes, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

 • Dreptul la ștergerea datelor

Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, atunci când nu este incidentă una dintre situațiile prevăzute de Regulament, care permite refuzul cererii de ștergere a acestora.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Ladies Codes restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

o Persoana vizata contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite Ladies Codes să verifice exactitatea datelor;

o Prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

o Ladies Codes nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

o Persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat Ladies Codes într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

o prelucrarea se bazează pe consimțământ;

o prelucrarea se bazează pe un contract; sau

o prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 • Dreptul de opoziție

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor sale, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, având drepţul de a cere si de a obţine:

o retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice in privinţa sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

o reevaluarea oricărei alte decizii luate in privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul anterior.

 • Dreptul de a se adresa justiţiei și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Cum vă puteți exercita drepturile?

Vă puteți exercita drepturile amintite mai sus printr-o cerere scrisă, transmisă online la adresa de e-mailladiescodes2019@gmail.com Pentru evitarea furnizării de informații către persoane neautorizate, conform procedurii interne de soluționare a acestor cereri, solicitantului i se vor putea cere informații suplimentare în vederea verificării identității/interesului/dreptului său de reprezentare.

Cererea va fi soluționată în cel mult o lună de la primire. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, Ladies Codes oferind informații cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, Ladies Codes va informa persoana vizată, fără întârziere și, în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Informațiile furnizate sunt oferite gratuit. În cazul în care cererile din partea unei persoane Ladies Codes vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Ladies Codes poate:

i. fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

ii. fie să refuze să dea curs cererii.

Măsuri de siguranţă privind prelucrarea datelor

Toate informațiile colectate prin intermediul site-ului www.ladiescodes.ro sunt prelucrate cu respectarea principiilor menționate mai sus, la care sunt adăugate măsuri tehnice și organizatorice, care permit trasabilitatea și transparența privind prelucrarea datelor dumneavoastră. În relație cu împuterniciții prin intermediul cărora se pot prelucra datele cu caracter personal, Ladies codes ia măsuri necesare pentru a se asigura că aceștia îndeplinesc cerințele legale cu privire la protecția datelor și respectă standardele relevante, iar că la date are acces un număr limitat de persoane, restricționat la cele care au realmente nevoie să le acceseze în vederea executării obligațiilor contractuale.

De principiu accesarea bazelor de date si fișierele/platformele necesită autentificarea prin ID şi parolă, iar serverele pe care acestea sunt stocate sunt situate în România și gestionate corespunzător.

Date de contact

Dacă aveți întrebări suplimentare privind această politică, ne puteți contacta folosind datele de mai jos:

Email: ladiescodes2019@gmail.com

Telefon: 0747.497.167 

Logare client