Cos cumparaturi [ 0 ]
Cos gol!

Produse: 0 Total: 0 RON

Termeni si conditii

1. Introducere

Prezenta politică, împreună cu toate documentele la care face trimitere, stabileşte termenii şi condiţiile ce stau la baza utilizării website-ului www.ladiescodes.ro, denumit în continuare („website-ul”), („site-ul”), precum şi cu privire la plasarea de comenzi prin intermediul acestuia.

Înainte de a utiliza site-ul şi de a plasa comenzi prin intermediul acestuia, vă recomandăm să citiţi cu atenţie prezentul document, Politica privind datele cu caracter personal, Politica privind modulele cookies, precum şi Politica privind livrarea şi returul produselor. În cazul accesării/utilizării www.ladiescodes.ro, respectiv în cazul plasării unei comenzi folosind acest website, declaraţi că vă asumaţi şi vă obligaţi să respectaţi prevederile inserate în prezentul document şi în Politicile menţionate anterior.

În cazul în care nu acceptaţi pe deplin prevederile menţionate în cadrul acestor politici, nu utilizaţi website-ul. Obligaţia de a citi în întregime şi cu atenţie politicile disponibile pe website, precum şi termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului Ladies Codes, este dată în sarcina dumneavoastră.

Dacă sunt necesare lămuriri suplimentare cu privire la prevederile politicilor disponibile pe website, vă recomandăm să ne contactaţi, în vederea furnizării informaţiilor solicitate, utilizând formularul de contact sau sunând la numărul de telefon disponibil pe site.

2. Datele noastre

Denumirea comercială Ladies Codes aparține societății EL CIVIL SOLUTIONS S.R.L., cu sediul social în București, Str. Călușarilor nr. 3, bloc 24, scara 1, etaj 3, ap. 21, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/5186/2011, CUI RO28398039.

3. Datele dumneavoastră

Informaţiile şi/sau datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi vor fi prelucrate în conformitate cu Politica privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi conform Politicii privind modulele de cookies.

Prin folosirea acestui website și/sau prin plasarea unei comezi de produse prin intermediul acestuia, se prezumă că vă exprimaţi fără echivoc consimţământul privind prelucrarea informaţiilor şi datelor pe care ni le furnizaţi, şi declaraţi că toate informaţiile/datele pe care ni le-aţi transmis sunt veridice şi exacte. Totodată, declaraţi că ați obținut acordul prealabil scris al titularului informațiilor şi/sau datelor, în cazul în care informațiile și datele pe care ni le furnizați prin intermediul site-ului nu vă aparțin.

4. Obligaţii client

Prin utilizarea website-ului www.ladiescodes.ro şi/sau prin plasarea unei comenzi prin intermediul acestui website, vă angajaţi să respectaţi următoarele:

 • Să utilizaţi acest website cu bună-credinţă, fără a provoca vânzătorului pagube, prin folosirea abuzivă sau în alte scopuri decât cele permise;

 • Să nu efectuaţi comenzi false sau frauduloase. În cazul în care vânzătorul este îndreptăţit să creadă că a fost efectuată o comandă frauduloasă, îsi rezervă dreptul de a anula comanda şi, după caz, să sesizeze autorităţile competente;

 • Să ne comunicaţi datele de contact, adresa poştală, precum şi orice alte date în conformitate cu realitatea, acestea fiind necesar să fie reale şi complete. Totodată, prin acceptarea prezentei, vă exprimaţi acordul ca, în cazul în care este necesar să vă contactăm, aceste date vor fi cele de referinţă.

Prin plasarea unei comenzi prin intermediul Site-ului web, declaraţi expres faptul că, aveţi capacitatea legală de a încheia contracte ferme.

Dispoziţiile prevăzute în Termeni şi condiţii, precum şi în celelalte Politici disponibile pe site-ul nostru, nu reprezintă o ofertă de vânzare. Contractul se consideră încheiat în momentul în care comanda plasată de către dumneavoastră este acceptată expres de către vânzător.

În vederea plasării unei comenzi prin intermediul www.ladiescodes.ro, este necesar să urmaţi paşii prevăzuţi în vederea procedurii online de cumpărare. Ulterior plasării comenzii, veţi primi un e-mail, prin care vă aducem la cunoştinţă faptul că, am primit comanda dumneavoastră („Confirmarea comenzii”). Confirmarea comenzii nu coincide cu acceptarea acesteia, ci pentru a se considera încheiat contractul, este necesar să acceptăm expres comanda, prin transmiterea unui e-mail prin care vă confirmăm expedierea produsului („Confirmarea de expediere”).

5. Disponibilitatea produselor

Toate comenzile pe care le plasaţi depind de un aspect foarte important, şi anume, dispobilitatea pe stoc a respectivului produs. În cazul în care, produsul nu mai este disponibil în stoc, veţi fi informat de îndată.

Ne rezervăm dreptul de a exclude orice produs de pe www.ladiescodes.ro, oricând, fără nicio limitare, precum şi/sau de a elimina sau modifica orice informații de pe acest Site web. Atunci când, din motive obiective, nu putem procesa comanda dumneavoastră, vă vom informa de îndată.

Pentru motive justificate, vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor şi/sau serviciilor din comandă. Dacă este modificată cantitatea de bunuri şi/sau servicii din comandă, va anunţa cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia vânzătorului la momentul plasării comenzii, şi va returna suma achitată.

6. Livrarea produselor

Vânzătorul se obliga să livreze bunurile în sistem de curierat door-to-door către cumpărător, în termen de cel mult 8 zile lucrătoare de la acceptarea comenzii. Vânzătorul va asigura ambalarea produsului, produsele comercializate prin intermediul www.ladiescodes.ro sunt noi, fiind livrate în ambalajul distribuitorului/producătorului, şi, în momentul livrării, sunt însoţite de factura fiscală (şi / sau bon fiscal).

În cazul în care, din motive obiective, ce nu depind de diligenţa vânzătorului, termenul de livrare prevăzut anterior va fi depăşit, cumpărătorul va fi informat de îndată prin e-mail sau telefonic.

Se prezumă că livrarea a avut loc, atunci când dumneavoastră intraţi sau o terţă persoană desemnată de dumneavoastră intră în posesia fizică a produselor, acest fapt fiind demonstrat prin semnarea de primire a comenzii la adresa de livrare convenită.

În cazul în care comanda de produse nu ajunge la dumneavoastră în termenul de livrare estimat, vă adresăm rugămintea de a ne contacta utilizând formularul de contact sau folosind datele de contact specificate pe site.

7. Preţ şi plată

Preţul produsului este cel afişat pe site-ul www.ladiescodes.ro, cu excepţia cazurilor în care din cauza unor erori tehnice sau materiale, preţurile sunt în mod evident denaturate. Luăm toate măsurile necesare pentru a preveni erorile cu privire la preţuri, iar în cazul în care constatăm erori cu privire la cuantumul preţului, veţi fi informaţi, de îndată, prin e-mail sau telefonic. Totodată, ulterior, dumneavoastră vă veţi putea exercita opţiunea de a menţine comanda ori de a o anula.

Dacă nu vă putem contacta, din motive neimputabile nouă, comanda va fi considerată anulată şi, dacă aţi plătit deja produsul (produsele), vă vom rambursa întreaga sumă plătită în contul din care a fost realizată plata.

În situaţia în care survine o eroare de preţ, nu ne obligăm să vindem produsul la preţul eronat.

În conformitate cu normele şi reglementările în vigoare, toate cumpărăturile efectuate prin intermediul www.ladiescodes.ro, vor fi supuse taxei pe valoarea adăugată (TVA).

Preţurile afişate pe www.ladiescodes.ro includ TVA, iar costurile de livrare sunt gratuite prin firma de curierat. Costurile de curierat sunt cele practicate de firma de curierat. Preţurile pot fi modificate oricând, însă, schimbarea potenţială nu va afecta vreo comandă a dumneavoastră pentru care, anterior modificării prețurilor, a fost trimisă deja o Confirmare a comenzii. Acest lucru nu se aplică şi în cazul în care preţul este eronat.

Pentru a plasa o comandă, este necesar să adăgaţi produsele pe care doriţi să le cumpăraţi, în coşul de cumpărături. Ulterior, consultaţi coşul de cumpărături, parcurgeţi procesul de finalizare a comenzii şi alegeţi modalitatea de plată. Este necesar să completaţi câmpurile obligatorii prevăzute în vederea plasării comenzii.

Mai mult decât atât, pe toată durata procesului de cumpărare, înainte de a efectua plata, puteţi modifica datele comenzii dumneavoastră. De asemenea, dacă sunteţi un utilizator înregistrat, va fi disponibil un istoric al tuturor comenzilor plasate de dumneavoastră, în secţiunea „Contul meu”.

Plata va putea fi efectuată folosind oricare dintre modalităţile agreate de către vânzător, acestea fiind prevăzute pe website. Pentru a reduce la minimum riscul de acces neautorizat, datele cardului dumneavoastră de credit vor fi criptate.

8. Politica privind returnarea sau schimbul produselor

În vederea consultării condiţiilor şi a modalităţilor de retur/schimb ale produsulelor, vă rugăm să consultaţi Politica privind livrarea, schimbul şi returul produselor, disponibilă pe website.

9. Transferul riscului şi al dreptului de proprietate asupra produselor

Riscurile legate de produse, inclusiv pierderea și deteriorarea acestora, vor fi suportate de către dumneavoastră din momentul livrării, atunci când dumneavoastră intraţi sau când o terţă persoană desemnată de către dumneavoastră, alta decât curierul, intră în posesia fizică a produselor.

Transferul dreptului de proprietate asupra produselor, este condiţionat de plata la termenul, în condiţiile şi în cuantumul stabilit a preţului vânzării. În cazul în care produsul este returnat si dumneavoastră vă este restituită suma, dreptul de proprietate ne va fi transferat.

10. Răspunderea vânzătorului

Întinderea răspunderii vânzătorului este limitată la preţul produsului. Însă, fără a contraveni celor precizate anterior, răspunderea vânzătorului nu va putea fi limitată sau exclusă, în ceea ce priveşte următoarele aspecte:

 • În cazul survenirii decesului sau vătămării corporale, acestea fiind cauzate de neglijenţa vânzătorului;

 • În caz de fraudă sau falsificare frauduloasă.

Vânzătorul nu va răspunde în următoarele cazuri:

 • Pierderea de venituri sau câştiguri;

 • Pierderea de afaceri;

 • Pierderea de profituri sau contracte;

 • Pierderea de economii anticipate;

 • Pierderea de date şi

 • Pierderi de timp, de gestionare sau de lucru.

Cumpărătorul nu va putea solicita atragerea răspunderii noastre în situaţia în care imposibilitatea de a onora sau de a livra comanda, ori de a îndeplini orice altă obligaţie asumată, reprezintă consecinţa unui eveniment de forţă majoră.

Nu garantăm precizia şi siguranţa informaţiilor transmise către sau obţinute din acest website, putând surveni erori de natură tehnică.

Ne asumăm obligaţia de a livra produse care sunt în conformitate cu contractul şi ne asumăm răspunderea faţă de dumneavoastră pentru orice lipsă de conformitate care există la momentul livrării.

Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul dacă acestea: (i) sunt conforme cu descrierea furnizată de către noi şi posedă aceleaşi calităţi pe care le-am prezentat pe site-ul nostru; (ii) sunt adecvate scopurilor pentru care produsele de tipul respectiv sunt utilizate în mod normal şi (iii) prezintă parametrii de calitate şi performanţă care sunt normali la produsele de acelaşi tip şi la care vă puteţi aştepta în mod rezonabil.

11. Transmiterea notificărilor

Prin utilizarea www.ladiescodes.ro, vă exprimaţi acordul cu privire la comunicarea dintre părţile contractante, respectiv sunteţi de acord să comunicaţi prin mijloace electronice. Modalitatea cea mai frecventă de comunicare va fi realizată prin intermediul e-mailului.

În scopuri contractuale, vă exprimaţi acordul cu privire la utilizarea acestui mijloc electronic de comunicare şi recunoaşteţi că toate contractele, notificările, informaţiile şi alte comunicări pe care vi le trimitem prin mijloace electronice respectă orice cerinţă legală care prevede efectuarea în scris a comunicărilor.

12. Proprietate intelectuală

Vă exprimaţi acordul ca, toate drepturile de autor, mărcile înregistrate şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra conţinuturilor care sunt prezentate pe acest site web, ne revin nouă sau licenţiatorilor noştri.

Pentru a putea folosi aceste conţinuturi, este necesar să obţineţi acordul nostru expres sau al licenţiatorilor noştri şi prealabil. Acest lucru nu vă împiedică să utilizaţi acest website, în măsura în care este necesar să faceţi o copie a datelor oricărei comenzi.

13. Viruşi, hacking şi alte infracţiuni cibernetice

Este strict interzis abuzul în cadrul acestui website, care se materializează prin introducerea în mod voluntar de viruşi informatici de tip hardware şi software, precum şi alte programe neautorizate, utilizate cu scopul de a cauza daune tehnologice. Accesul neautorizat la www.ladiescodes.ro, precum şi la server-ul care găzduieşte acest website ori la alt server, dispozitiv sau baze de date asociată www.ladiescodes.ro.

Încalcarea acestor prevederi îmbracă forma unei infracţiuni, conform legislaţiei în vigoare. Ne rezervăm dreptul a sesiza autorităţile competente în cazul constatării unei astfel de încălcări. În situaţia în care, încălcarea este dovedită, accesul dumneavoastră pe acest site, va fi restricţionat.

Nu va putea fi angajată răspunderea noastră, în cazul în care pierderea sau dauna provocată este cauzată de către un virus sau un program care a scos din normala funcţiune computer-ul, alte echipamente ori modalitatea de stocare a datelor, prin utilizarea acestui website ori prin descărcarea conţinutului acestuia sau altor site-uri web care fac trimitere pe acest site.

14. Transferul drepturilor şi al obligaţiilor

Nu vă este permis să transferaţi, cesionaţi, grevaţi sau înstrăinaţi contractul sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără a obţine în prealabil acordul nostru scris.

Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod, contractul sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile noastre care decurg din acesta, în orice moment de pe durata contractului. Pentru evitarea oricărei ambiguităţi, orice astfel de transfer, cesionare, grevare sau altă înstrăinare nu va afecta drepturile dumneavoastră legale în calitate de consumator şi nu va anula, reduce sau limita în niciun alt mod orice garanţie acordată, în mod expres sau implicit.

15. Evenimente de forţă majoră

Părţile nu vor fi trase la răspundere pentru nerespectarea sau întârziere în îndeplinirea oricărei obligaţii pe care şi-au asumat-o printr-un contract, dacă aceasta este cauzată de evenimente de forţă majoră, care nu pot fi controlate de către acestea.

Evenimentul de forţă majoră va putea consta în următoarele, enumerarea nefiind limitativă:

 • Greve, şomaj tehnic sau alte acţiuni sindicale;

 • Rebeliune civilă, revoltă, invazie, atac terorist sau ameninţare teroristă, război (declarat sau nu), ameninţare sau pregătire de război;

 • Incendiu, explozie, furtună, inundaţie, cutremur, surpare de teren, epidemie sau orice alt dezastru natural;

 • Imposibilitatea de a folosi căile ferate, transportul maritim, transportul aerian, transportul auto sau alte mijloace de transport public sau privat;

 • Imposibilitatea de a folosi reţelele de telecomunicaţii publice sau private;

 • Acte, decrete, legislaţie, reglementări sau restricţii impuse de orice guvern;

 • Orice grevă, defectare sau accident care afectează transportul maritim, sistemul poştal sau transportul relevant de alt tip.În cazul intervenirii unei cauze de forţă majoră, obligaţiile părţilor vor fi suspendate, termenul de executare putând fi prelungit în vederea executării obligaţiilor contractate. Vă asigurăm că, vom depune toate diligenţele pentru a îndeplini la timp obligaţiile.

Dacă evenimentul de forţă majoră durează mai mult de 3 luni, contractul va înceta de drept şi, pe cale de consecinţă, părţile vor fi repuse în situaţia anterioară încheierii contractului.

16. Garanţia

Condiţiile de garanţie sunt prevăzute în OUG 449/2003, din care reiese faptul că, este necesar ca produsul să fie manipulat în conformitate cu recomandările oferite de către vânzător.

În cazul solicitării garanţiei, va fi solicitată prezentarea produsului defect, însoţit de copie după factură şi după certificatul de garanţie, în original.

În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile enumerate anterior, produsele vor fi returnate solicitantului, fără a se aplica dispoziţiile prevăzute în certificatul de garanţie.

Toate produsele vândute către persoane fizice se bucura de termenul de garanție legal oferit consumatorului de către lege.

17. Anularea parţială a contractului

În cazul în care o autoritate competentă va considera că oricare dintre prevederile prezentei sunt invalide, ilegale sau abuzive, contractul va fi menţinut în parte, clauzele anulate putând fi înlocuite cu alte clauze valabile.

18. Modificarea termenilor şi condiţiilor

Ne rezervăm dreptul de a modifica şi de a revizui prevederile prezentului document, fără nicio limitare, forma revizuită fiind opozabilă terţilor de la momentul afişării pe webiste-ul nostru.

Drepturile şi obligaţiile dvs. vor avea ca punct de referinţă momentul utilizării site-ului şi/sau al plasării unei comenzi, cu excepţia cazului în care aţi solicitat aplicarea unei modificări cu privire la aceste politici, în acest caz, modificările se vor aplica retroactiv.

19. Legislaţia aplicabilă şi jurisdicţia

Utilizarea www.ladiescodes.ro şi/sau plasarea unei comenzi, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acestea, vor fi guvernate de legislaţia română.

Orice litigiu cu privire la utilizarea website-ului, precum şi referitor la drepturile şi obligaţiile părţilor, va fi supus jurisdicţiei neexclusive a instanţelor române.

 

Logare client